Google

Acasa Istorie/History Dr.Neumann Sinagogi/Synagogues Personalitati/VIPs Timisoara Noutati/News

 

 

Prim Rabinul dr. Ernest Neumann
 
Atât pentru liderii locali cât și pentru reprezentanții presei din localitate, comunitatea evreiască este cel mai clar simbolizată de Prim Rabinul dr. Ernest Neumann. Domnia-sa nu este doar imaginea unei păstoriri exemplare a unei comunități ce a scăzut dramatic din punct de vedere numeric ci și cel mai clar exemplu al prieteniei interetnice. Prestigiul câștigat de Prim Rabinul Ernest Neumann este, în mod paradoxal, invers proporțional cu numărul foarte mic al etnicilor evrei, menținând astfel o comunitate pe care cele mai triste previziuni o consideră pe cale de dispariție, în centrul vieții religioase. În 62 de ani de carieră rabinică, “tolba” de amintiri a rabinului a adunat mii de nume, evenimente, întâlniri. Mai prețioase chiar și decât documentele adunate în arhiva comunității sunt rememorările sale. Domnia-sa a venit la Timișoara, la încheierea studilor rabinice la Budapesta, în anul 1941. Începându-și cariera ca profesor la Liceul Israelit, dr. Ernest Neumann a devenit în scurt timp prim rabinul comunității evreiești neologe, desfășurându-și activitatea în sinagoga din Fabric, ca urmaș al Prim Rabinului dr. Iacob Singer. În scurt timp, tânărul rabin, a reușit să cucerească aprecierea colegilor săi mai învârstă și inimile enoriașilor timișoreni. Vastele cunoștințe, elocința și simțul diplomatic l-au consacrat de la început. În tragicele vremuri ale războiului, în anii comunismului și în cei ce au urmat revoluției reușește, în aceiași măsură, să păstreze linia echilibrului, fiind un promotor convins al ecumenismului. Președinția României, foruri locale, naționale și internaționale i-au acordat distincții prestigiase și acest șir al aprecierilor pentru întreaga sa activitate își continuă drumul. Personalitatea sa este, poate, cel mai bine ilustrată de cuvintele Mitropolitului Banatului Nicolae Corneanu, prezente în volumul “Ideal și împliniri”, volum îngrijit de Iulia Deleanu:
“Oameni precum eminența sa Prim rabinul Ernest Neumann sunt mai mult decât necesari în vremea de acum, ca unul care constituie un excepțional reper moral pentru noi toți”.
 
Oscar Schwartz
 

Oscar Schwartz este omul care la cei 92 de ani ai săi reușește, indiferent de ce vârstă ai avea, să te cucerească prin spiritul său tonic. Un zâmbet fin și prietenesc întâmpină orice tânăr ce vrea să îi adreseze o întrebare, aceasta fiind, de fapt, cea mai mare bucurie a sa după ce a cercetat ani de-a rândul istoria comunității iudaice fără a putea să își împărtășească cunoștiințele acumulate celor mai tineri. Nu îl sperie nici cunoștințele minimale și nici ignoranța. Și azi el scrie și lucrează în fiecare zi. Nu îi este nicidecum ușor, fapt ce cu discreție îl mărturisește… Domnia-sa a fost până de curând cooficiant al sinagogii din Fabric, unde l-a acompaniat într-o perfectă simbioză pe Prim Rabinul dr. Ernest Neumann. Cine este acest om de care cei mai mulți se apropie ca de un bunic plin de căldură? Născut în septembrie 1910 la Viena, a urmat cursurile Academiei de Științe Economice și Facultatea de Filosofie din Viena. Cariera didactică a început-o la Sighet și, din fericire, a părăsit acest oraș înaintea tragicelor evenimente ce au marcat comunitatea evreiască de acolo. La Timișoara a fost cel care “a pus pe picioare”, două școli medii (Școala Medie Tehnică și Școala Tehnică de Administrație Economică). Pasionat, deopotrivă, de matematică, literatură și istorie, domnia-sa s-a aplecat asupra studierii vieții evreiești din arealul european, concentrându-se cu preponderență asupra meleagurilor noastre. Îl poți găsi oricând în lumea ideilor, studiind ori o formulă de matematică, ori traducând în română poeziile lui Nicolaus Lenau, iar, de cele mai multe ori, citind tomuri de mii de pagini despre istoria evreimii.
 
Anavi Adam
 
Poet, dramaturg, scriitor, profesor, Frucht Francisc, cunoscut în lumea literară timișoreană ca Anavi Adam, este una dintre figurile pitorești ale urbei. Ajuns și el la venerabila vârstă de 94 de ani, este la fel de activ ca în anii tinereții. Minte clară și critică, mereu creativă, Anavi Adam încearcă, trecând peste lipsa investițiilor din cultură, să își vadă piesele puse în scenă… În urmă cu exact un an domnia-sa a fost recompensat cu titlul onorific acordat de Consiliul Local Timișoara pentru întreaga activitate literară care a condus la creșterea prestigiului Timișoarei.
 
Ioan Holender
 
Când în Timișoara comunitatea evreilor număra 12.000 de suflete am fi avut poate nevoie de pagini întregi pentru a enumera personalitățile ce au îmbogățit prin contribuția lor viața cetății. Azi, însă, prezentul pare foarte arid în comparație cu trecutul. Totuși, cea mai importantă figură a comunității evreiești peste hotare, fiind și un simbol al orașului de pe Bega, este azi Ioan Holender. Directorul uneia dintre cele mai importante instituții muzicale din lume, acesta a primit titlul de cetățean de onoare al urbei și cea mai înaltă distincție a prefecturii Timiș. Personalitate aflată la răscrucea dintre stilul boem și concretețea managerială, “Holi” cum îl numesc prietenii săi din Timișoara, a dezvoltat o filosofie de viață originală pe care o împărtășește, între două țigări, tuturor celor care îi câștigă interesul.

de Luciana Friedmann
 

 
View Guestbook
Sign Guestbook
  

Copyright © 2002-2008 Comunitatea Evreilor din Timisoara - The Jewish Community of Timisoara
Last modified:
Monday January 21, 2008